کلیدواژه‌ها = نظریه‌ی بهینگی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فرایندهای واژ- واجی پسوندهای گویش تاتی تاکستان بر مبنای نظریه بهینگی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 199-218

جواد رحمانی؛ محمدرضا اروجی؛ بهزاد رهبر