کلیدواژه‌ها = فارسی‌زبانان انگلیسی‌آموز
تعداد مقالات: 1
1. تقابل واکداری-بیواکی در گفتار فارسی‌زبانان انگلیسی‌آموز

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 179-197

10.22084/rjhll.2018.15443.1793

وحید صادقی؛ اکرم نانه کلی