کلیدواژه‌ها = تقابل واکداری- بیواکی
تعداد مقالات: 1
1. تقابل واکداری-بیواکی در گفتار فارسی‌زبانان انگلیسی‌آموز

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 179-197

وحید صادقی؛ اکرم نانه کلی