کلیدواژه‌ها = متون کهن فارسی
تعداد مقالات: 2
1. خوهل و لغات مربوط به آن در زبان فارسی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-6

محمد حسن دوست


2. ملاحظات ریشه‌شناختى دربارة چند فعل کهن فارسى

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-12

محمّد حسن‌دوست