کلیدواژه‌ها = معناشناسی قالبی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی چند‌معنایی فعل «شکستن» براساس انگاره‌ی معناشناسی قالبی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 21-43

مسعود دهقان؛ عطیه کرمی


2. بررسی قالب "سرقت" در زبان فارسی و انگلیسی بر اساس معناشناسی قالبی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 101-126

سید حمزه موسوی؛ رضا ذبیحی