کلیدواژه‌ها = جنسیت
تعداد مقالات: 4
3. بررسی ساختار آغازین مکالمه تلفنی در زبان فارسی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 129-150

الهه عطایی قهفرخی؛ حدائق رضائی


4. بررسی و طبقه‌بندی دشواژه‌های رایج فارسی در تداول عامه

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 107-124

سپیده ارباب