کلیدواژه‌ها = زبان‌شناسی شناختی
تعداد مقالات: 8
1. کاربرد استعاره در بیان بیماری سرطان

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 207-224

مهرانگیز وهابیان؛ راحله ایزدی فر


2. بازکاوی سورۀ بقره بر اساس نظریه آمیختگی مفهومی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 59-84

مرتضی قائمی؛ سید مهدی مسبوق؛ اکرم ذوالفقاری


3. مفهوم‌سازی «هنوز» در دستور شناختی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 61-82

محمدرضا پهلوان نژاد؛ علی ایزانلو؛ حامد اکبرپور


4. مقایسه‌ی استعاره‌های مفهومی شادی در زبان‌های فارسی، کردی و گیلکی:رویکرد شناختی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 125-142

مهری روحی؛ بلقیس روشن؛ آرزو نجفیان


5. نگاهی دیگر به دیگر؛ رویکردی شناختی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 55-71

محمد‌رضا پهلوان‌نژاد؛ علی ایزانلو؛ حامد اکبرپور


6. بررسی استعاره در علوم رایانه ای از دیدگاه زبان شناسی شناختی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 155-171

شادی انصاریان؛ خسرو غلامعلی زاده؛ شجاع تفکری رضایی


7. سیر و توالی زمان در چند واژه زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 115-138

آرزو رازانی؛ غلامحسین کریمی دوستان


8. بررسی و توصیف معنای واژه‌ی «حتی» در زبان فارسی از دیدگاه معنی‌شناسی شناختی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 93-106

محمد‌رضا پهلوان‌نژاد؛ حامد اکبرپور