کلیدواژه‌ها = زبان شناسی شناختی
روش‌های تجربی در زبان‌شناسی شناختی

دوره 10، شماره 20، آبان 1399، صفحه 359-369

10.22084/rjhll.2020.22729.2080

مهرداد مشکین فام


معرفی کتاب « درآمدی بر زبان شناسی شناختی »

دوره 7، شماره 13، خرداد 1396، صفحه 213-223

10.22084/rjhll.2017.14386.1743

مسعود معتمدی؛ مهران معتمدی


بررسی شبکه معنایی حروف اضافه ی «در» و «سر»

دوره 3، شماره 5، شهریور 1392، صفحه 95-111

محمد راسخ مهند؛ نفیسه رنجبر ضرابی