کلیدواژه‌ها = زبان شناسی شناختی
تعداد مقالات: 4
1. پیوندهای وراثتی در ساخت های اضافه در زبان فارسی بر اساس دستور ساخت

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 143-161

10.22084/rjhll.2018.14663.1755

صدیقه کاوسی تاجکوه؛ حسین رضویان


2. معرفی کتاب « درآمدی بر زبان شناسی شناختی »

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 213-223

10.22084/rjhll.2017.14386.1743

مسعود معتمدی؛ مهران معتمدی


3. بررسی شبکه معنایی حروف اضافه ی «در» و «سر»

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 95-111

محمد راسخ مهند؛ نفیسه رنجبر ضرابی


4. بررسی مقایسه ای ساخت اضافه در زبان فارسی بر اساس الگوی های شناختی و غیرشناختی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 59-91

محمد عموزاده؛ نسیم اسفندیاری