کلیدواژه‌ها = وند
نشانگرهای معرفه‌ساز در سیستانی: وند یا واژه‌بست؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

10.22084/rjhll.2021.24698.2165

نفیسه تدین چهارطاق؛ فریبا قطره


بررسی واژه‌بست در زبان تاتی گونة دروی

دوره 8، شماره 16، آبان 1397، صفحه 37-59

10.22084/rjhll.2017.12952.1689

جهاندوست سبزعلیپور؛ هنگامه واعظی


ساخت کنایی در گویش دشتی

دوره 2، شماره 4، آبان 1391، صفحه 13-36

یادگار کریمی؛ معصومه هاشمی