کلیدواژه‌ها = واژه‌بست
نشانگرهای معرفه‌ساز در سیستانی: وند یا واژه‌بست؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

10.22084/rjhll.2021.24698.2165

نفیسه تدین چهارطاق؛ فریبا قطره


آیا واژه بست‌های فارسی متعارفند ؟

دوره 11، شماره 22، دی 1400، صفحه 161-200

10.22084/rjhll.2020.21734.2025

بهناز کوکبی سیوکی؛ رویا صدیق ضیابری؛ شادی داوری


گروه واژه‌بست در زبان کردی: واج‌شناسی نوایی

دوره 10، شماره 20، آبان 1399، صفحه 259-278

10.22084/rjhll.2018.7678.1438

صادق محمدی بلبان آباد؛ بتول علی نژاد؛ والی رضایی


بررسی واژه‌بست در زبان تاتی گونة دروی

دوره 8، شماره 16، آبان 1397، صفحه 37-59

10.22084/rjhll.2017.12952.1689

جهاندوست سبزعلیپور؛ هنگامه واعظی