کلیدواژه‌ها = نقشه معنایی
تعداد مقالات: 1
1. رده شناسی نفی در زبان فارسی: انگاره نقشه معنایی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-67

والی رضایی؛ مهناز آزادمنش