کلیدواژه‌ها = حذف مسیرنمای مقصد
تعداد مقالات: 1
1. حذف مکان نما و مسیرنمای مقصد در زبان فارسی: رویکردی ریزنحو بنیان

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-22

محمد دبیر مقدم؛ زهره سادات ناصری