کلیدواژه‌ها = دستور شناختی
مفهوم‌سازی «هنوز» در دستور شناختی

دوره 8، شماره 16، آبان 1397، صفحه 61-82

10.22084/rjhll.2017.13170.1696

محمدرضا پهلوان نژاد؛ علی ایزانلو؛ حامد اکبرپور


نگاهی دیگر به دیگر؛ رویکردی شناختی

دوره 7، شماره 13، خرداد 1396، صفحه 55-71

10.22084/rjhll.2017.9434.1538

محمد‌رضا پهلوان‌نژاد؛ علی ایزانلو؛ حامد اکبرپور