کلیدواژه‌ها = پیکرة متنی
تعداد مقالات: 2
1. ساخت پیکرة متنی: طراحی مدل امکان‌سنجی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399

الهام علایی ابوذر؛ سیروس علیدوستی


2. طراحی و ضبط پایگاه‌دادگان گفتاری برای سیستم‌های تبدیل متن به گفتار فارسی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 69-84

مرتضی طاهری اردلی؛ سهیل خرم؛ مصطفی عاصی؛ حسین صامتی؛ محمود بی جن خان