کلیدواژه‌ها = راهبرد گفتمانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حسن‌تعبیر در زبان فارسی: رویکردی گفتمانی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 55-67

سجاد موسوی؛ ابراهیم بدخشان