کلیدواژه‌ها = ساخت های هم‌معنا
تعداد مقالات: 1
1. دوگان‌سازی فعل در زبان فارسی بر مبنای نظریه دوگان‌سازی صرفی: تحلیلی ساختواژی ـ معنایی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 17-35

مرادعلی سلندری رابری؛ عادل رفیعی؛ بتول علی نژاد