نویسنده = ���������������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
بهینگی در متن: محرک‌های پیش‌انگاری

دوره 11، شماره 21، خرداد 1400، صفحه 1-22

10.22084/rjhll.2021.23946.2128

محمد دبیرمقدم؛ جواد احمدزاده کلات