نویسنده = ������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
بررسی رابطة میان مبتدا، مبتداسازی و پیش‌‌‌انگارة موضوعیت در زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، فروردین 1393، صفحه 1-17

علیرضا خرمایی؛ سیده مرضیه عباسی