نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
بررسی دادورزی ایرانیان در منابع عربی و مقایسه آن با نهج البلاغه

دوره 2، شماره 4، آبان 1391، صفحه 145-169

وحید سبزیان پور؛ پیمان صالحی