نویسنده = �������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
فرایندهای واجی تضعیف در گونه‌های کردی ایلامی

دوره 5، شماره 9، اردیبهشت 1394، صفحه 207-225

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ الهام ثباتی؛ فردوس آقاگلزاده