نویسنده = ������ ���������������� ������������������ ����������
تعداد مقالات: 2
فرایندهای واجی تضعیف در گونه‌های کردی ایلامی

دوره 5، شماره 9، اردیبهشت 1394، صفحه 207-225

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ الهام ثباتی؛ فردوس آقاگلزاده


مقایسة فرایند سایشی شدگی در گونه های زبانی استان کرمان

دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 105-121

پریا رزمدیده؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا