نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
بررسی مقایسه ای استعاره های خشم در زبان فارسی و انگلیسی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 39-60

محمد امین صراحی؛ محمد عموزاده


انگلیسی به عنوان زبان میانجی جهانی و تأثیر آن بر زبان‌های دیگر

دوره 1، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 177-187

احسان گل احمر؛ محمد عموزاده