نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 5
استعاره های مفهومی غم در زبان فارسی: رویکردی شناختی و پیکره ای

دوره 9، شماره 17، خرداد 1398، صفحه 85-99

10.22084/rjhll.2017.13628.1716

وجیهه فرشی؛ علی افخمی؛ آزیتا افراشی؛ غلامحسین کریمی دوستان


بازنمایی حرکت در ترجمه: رویکردی شناختی

دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1395، صفحه 77-95

10.22084/rjhll.2016.1523

طاهره همتی؛ آزیتا افراشی


شبکۀ معنایی قالب‌بنیاد (فریم‌نت) در زبان فارسی

دوره 5، شماره 9، اردیبهشت 1394، صفحه 261-282

فاطمه نایب لوئی؛ سید مصطفی عاصی؛ آزیتا افراشی