نویسنده = فرهاد ساسانی
بررسی کاربرد ممیز در ساخت صفت شمارشی-اسم در فارسی گفتاری: رویکردی رده‌شناختی-معنی‌شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.22084/rjhll.2021.24121.2134

فاطمه یگانه؛ فریده حق بین؛ فرهاد ساسانی


تحلیلی زبان‌شناختی از پدیدۀ " بدگویی/غیبت"

دوره 11، شماره 21، خرداد 1400، صفحه 57-74

10.22084/rjhll.2020.20358.1985

فاطمه یگانه؛ فرهاد ساسانی


واکاوی متنیِ پیوستگی و گسستگی موضوعی در کامنت‌های اینستاگرام

دوره 10، شماره 19، خرداد 1399، صفحه 111-126

10.22084/rjhll.2019.19116.1930

ثمینه رازقی؛ فرهاد ساسانی؛ یحیی مدرسی تهرانی


معناپردازی رنگ در آگهی نماهای بهارِ فاطمیِ شهر تهران

دوره 8، شماره 16، آبان 1397، صفحه 1-20

10.22084/rjhll.2018.9558.1549

نرجس منفرد؛ فریده حق بین؛ فرهاد ساسانی


بررسی پیوستار گذرایی در فعل های گروهی فارسی

دوره 5، شماره 10، آبان 1394، صفحه 25-35

نجمه خدری؛ فرهاد ساسانی


بررسی سیر دگرگونی بازنمایی زبانی مذهب در آثار محسن مخملباف

دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 61-87

فاطمه فولادی؛ فرهاد ساسانی


بیان استعاری غم و شادی در گفتار روزمره‌

دوره 3، شماره 5، شهریور 1392، صفحه 114-139

معصومه ملکیان؛ فرهاد ساسانی