نویسنده = فرهاد ساسانی
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی متنیِ پیوستگی و گسستگی موضوعی در کامنت‌های اینستاگرام

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 111-126

ثمینه رازقی؛ فرهاد ساسانی؛ یحیی مدرسی تهرانی


2. بررسی سیر دگرگونی بازنمایی زبانی مذهب در آثار محسن مخملباف

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 61-87

فاطمه فولادی؛ فرهاد ساسانی