نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
بیان استعاری غم و شادی در گفتار روزمره‌

دوره 3، شماره 5، شهریور 1392، صفحه 114-139

معصومه ملکیان؛ فرهاد ساسانی