نویسنده = محمدمهدی عبداله‌پور
برچسب‌گذاری خودکار فراگفتمان موضع‌گیری مقالات علمی فارسی با استفاده از یادگیری عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

10.22084/rjhll.2022.24787.2170

مسعود قیومی؛ محمدمهدی عبداله‌پور