نویسنده = ������������ ������������ ������ ������
تعداد مقالات: 1
ساخت‌های ترتیب سازه‌ای: شواهدی از حاشیۀ چپ بند فارسی

دوره 11، شماره 22، دی 1400، صفحه 35-74

10.22084/rjhll.2021.24229.2139

فرهاد معزی پور؛ سید علی استوار نامقی