نویسنده = ������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
فرآیند حذف و نشانداری: محل تولید همخوان‌ها در زبان فارسی

دوره 4، شماره 8، بهمن 1393، صفحه 11-26

بتول علی‌نژاد؛ حسن آزموده