نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 5
تحلیل و بررسی نام‌آواها در زبان کردی و پژوهشی در مصداق‌های کُردی و فارسی آن

دوره 5، شماره 9، اردیبهشت 1394، صفحه 245-260

علی محمدی؛ عبدالستار نقشبندی


قابلیت های زبان فارسی و موانع جهانی شدن آن

دوره 3، شماره 5، شهریور 1392، صفحه 205-228

علی محمدی


ویژگی‌های زبان‌شناختی و سبک‌شناختی در شعر باباطاهر عریان

دوره 1، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 19-56

علی محمدی؛ مریم ترکاشوند


پَژوهش یا پِژوهش

دوره 1، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 189-204

علی محمدی