نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
ساخت‌ هجا در زبان ترکی : یک مطالعۀ آماری

دوره 11، شماره 21، خرداد 1400، صفحه 135-152

10.22084/rjhll.2021.22843.2085

وحید صادقی؛ سولماز محمودی