نویسنده = حسن آزموده
تعداد مقالات: 2
1. فرآیند حذف و نشانداری: محل تولید همخوان‌ها در زبان فارسی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 11-26

بتول علی‌نژاد؛ حسن آزموده


2. جنبه‌های دستور معترضه بر اساس نمونه‌هایی از زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 45-67

محمد عموزاده؛ حسن آزموده