نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
تبیین پردازشی فرایند خروج بند موصولی بر پایۀ دستور گفتمانی‌نقشی

دوره 10، شماره 20، آبان 1399، صفحه 311-330

10.22084/rjhll.2020.21880.2036

حامد مولایی کوهبنانی؛ علی علیزاده؛ شهلا شریفی