نویسنده = حامد مولایی کوهبنانی
بررسی عددواژه‌های فارسی برپایه برخی جهانی‌های رده‌شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.22084/rjhll.2022.25057.2185

حامد مولایی کوهبنانی


تبیین پردازشی فرایند خروج بند موصولی بر پایۀ دستور گفتمانی‌نقشی

دوره 10، شماره 20، آبان 1399، صفحه 311-330

10.22084/rjhll.2020.21880.2036

حامد مولایی کوهبنانی؛ علی علیزاده؛ شهلا شریفی