نویسنده = ���������� ������ ����������
تعداد مقالات: 1
شبکۀ معنایی قالب‌بنیاد (فریم‌نت) در زبان فارسی

دوره 5، شماره 9، اردیبهشت 1394، صفحه 261-282

فاطمه نایب لوئی؛ سید مصطفی عاصی؛ آزیتا افراشی