نویسنده = یادگار کریمی
بررسی تطبیقیِ نظام جنس دستوری در هورامی و عربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.22084/rjhll.2022.22943.2093

هادی رضوان؛ حیدر رحیمی؛ یادگار کریمی؛ سعید کرمی


انطباق در زبان سُهی

دوره 5، شماره 9، اردیبهشت 1394، صفحه 187-205

یادگار کریمی؛ الهام مقدم


ساخت کنایی در گویش دشتی

دوره 2، شماره 4، آبان 1391، صفحه 13-36

یادگار کریمی؛ معصومه هاشمی