نویسنده = �������� �������� ����������
تعداد مقالات: 2
ساخت‌های ترتیب سازه‌ای: شواهدی از حاشیۀ چپ بند فارسی

دوره 11، شماره 22، دی 1400، صفحه 35-74

10.22084/rjhll.2021.24229.2139

فرهاد معزی پور؛ سید علی استوار نامقی


ساخت موسوم به فاعل غیرکانونی

دوره 10، شماره 20، آبان 1399، صفحه 159-187

10.22084/rjhll.2020.21633.2021

فرهاد معزی پور