نویسنده = والی رضایی
تعداد مقالات: 3
1. برخی ویژگی‌های رده‌شناختی گویش بختیاری مسجدسلیمان

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 167-183

والی رضایی؛ فرخنده شجاعی


2. انضمام مفعول و ارتباط آن با نوع عمل در زبان فارسی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 55-79

والی رضایی؛ مریم ترابی