نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
بررسی نقش معنایی پسوند-ی ‌در ز بان فارسی

دوره 1، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 93-114

ابراهیم مرادی؛ غلامحسین کریمی دوستان