نویسنده = ������������������ ������
تعداد مقالات: 2
دستور زبان فارسی

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1391، صفحه 157-166

علی پیرحیاتی


بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاوره‌ای

دوره 1، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 85-91

علی پیرحیاتی