نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
بررسی علت تنوع ساختواژی در صفات فاعلی زبان فارسی

دوره 11، شماره 22، دی 1400، صفحه 237-252

10.22084/rjhll.2021.23807.2124

لیلا تابش‌فر؛ شهلا شریفی؛ فریده حق بین


تبیین پردازشی فرایند خروج بند موصولی بر پایۀ دستور گفتمانی‌نقشی

دوره 10، شماره 20، آبان 1399، صفحه 311-330

10.22084/rjhll.2020.21880.2036

حامد مولایی کوهبنانی؛ علی علیزاده؛ شهلا شریفی