نویسنده = ������������ �������� ������������
تعداد مقالات: 7
تغییرات نقشی وندهای جمعِ اسم در فارسی

دوره 10، شماره 20، آبان 1399، صفحه 101-120

10.22084/rjhll.2020.22749.2082

مهرداد نغزگوی کهن


کلمات ربط شرطی در زبان فارسی‌نو

دوره 9، شماره 18، آبان 1398، صفحه 93-112

10.22084/rjhll.2018.17092.1859

سیده عاطفه بقایی؛ مهرداد نغزگوی کهن


هم‌پایگی عطفی در زبان فارسی

دوره 5، شماره 10، آبان 1394، صفحه 197-217

مهرداد نغزگوی کهن؛ جلال احمدخانی


وام‌گیری فعلی در زبان‌های فارسی، کردی و ترکی‌آذربایجانی

دوره 4، شماره 7، فروردین 1393، صفحه 97-113

مهرداد نغزگوی کهن؛ علی عبدالملکی


شبه وند شدگی

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1391، صفحه 65-85

مهرداد نغزگوی کهن؛ شادی داوری