نویسنده = مهرداد نغزگوی کهن
تعداد مقالات: 7
1. تغییرات نقشی وندهای جمعِ اسم در فارسی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399

مهرداد نغزگوی کهن


2. کلمات ربط شرطی در زبان فارسی‌نو

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 93-112

سیده عاطفه بقایی؛ مهرداد نغزگوی کهن


3. هم‌پایگی عطفی در زبان فارسی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 197-217

مهرداد نغزگوی کهن؛ جلال احمدخانی


4. وام‌گیری فعلی در زبان‌های فارسی، کردی و ترکی‌آذربایجانی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 97-113

مهرداد نغزگوی کهن؛ علی عبدالملکی


5. بررسی تأثیر زبان عربی بر نظام واجی زبان فارسی وگونه های آن

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 65-94

مهرداد نغزگوی کهن


6. شبه وند شدگی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 65-85

مهرداد نغزگوی کهن؛ شادی داوری


7. توصیف ساخت‌های تحلیلی فعل در زبان فارسی براساس دستور واژی‌نقشی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 19-40

مهرداد نغزگوی کهن