نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 5
تحلیل پیکره‌بنیاد تناوب مکانی در زبان فارسی بر اساس رویکرد علّی کرافت

دوره 10، شماره 20، آبان 1399، صفحه 121-157

10.22084/rjhll.2020.21736.2026

فریبا صیادی پور سی سخت؛ علیرضا خرمایی؛ امیر سعید مولودی


تصویری نو از جهت مجهول در زبان فارسی بر اساس چارچوب نقس‌گرایانه گیون

دوره 5، شماره 9، اردیبهشت 1394، صفحه 49-84

علیرضا خرمایی؛ مریم موسوی


بررسی رابطة میان مبتدا، مبتداسازی و پیش‌‌‌انگارة موضوعیت در زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، فروردین 1393، صفحه 1-17

علیرضا خرمایی؛ سیده مرضیه عباسی


تفاوت‌های گفتمانی و نحوی جملات گسسته و شبه‌گسسته در زبان فارسی

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1391، صفحه 33-63

علیرضا خرمایی؛ نازنین طباطبایی