نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 7
توالی گروه های حرف اضافه ای در زبان فارسی

دوره 7، شماره 13، خرداد 1396، صفحه 13-41

10.22084/rjhll.2017.9351.1533

محمد راسخ مهند؛ پریسا کیانی


تاثیر گذرایی بر ساخت جمله در زبان فارسی

دوره 5، شماره 9، اردیبهشت 1394، صفحه 1-47

محمد راسخ مهند؛ مسعود محمدی راد


پیدایش افعال‏ دوگانه در زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، فروردین 1393، صفحه 69-95

محمد راسخ مهند


بررسی شبکه معنایی حروف اضافه ی «در» و «سر»

دوره 3، شماره 5، شهریور 1392، صفحه 95-111

محمد راسخ مهند؛ نفیسه رنجبر ضرابی


گزاره های غیرفعلی در زبان فارسی

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1391، صفحه 19-32

محمد راسخ مهند