نویسنده = فاطمه یگانه
بررسی کاربرد ممیز در ساخت صفت شمارشی-اسم در فارسی گفتاری: رویکردی رده‌شناختی-معنی‌شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.22084/rjhll.2021.24121.2134

فاطمه یگانه؛ فریده حق بین؛ فرهاد ساسانی


تحلیلی زبان‌شناختی از پدیدۀ " بدگویی/غیبت"

دوره 11، شماره 21، خرداد 1400، صفحه 57-74

10.22084/rjhll.2020.20358.1985

فاطمه یگانه؛ فرهاد ساسانی