نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
ساخت پیکرة متنی: طراحی مدل امکان‌سنجی

دوره 10، شماره 20، آبان 1399، صفحه 279-309

10.22084/rjhll.2019.19680.1958

الهام علایی ابوذر؛ سیروس علیدوستی