نویسنده = ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
کاربرد استعاره در بیان بیماری سرطان

دوره 9، شماره 18، آبان 1398، صفحه 207-224

10.22084/rjhll.2019.19500.1949

مهرانگیز وهابیان؛ راحله ایزدی فر