نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
مقایسه تطبیقی مَثَل‌های دَری و فارسی

دوره 10، شماره 19، خرداد 1399، صفحه 237-253

10.22084/rjhll.2019.19216.1932

آزاده پشوتنی زاده؛ فریبا شریفیان