نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
واکاوی متنیِ پیوستگی و گسستگی موضوعی در کامنت‌های اینستاگرام

دوره 10، شماره 19، خرداد 1399، صفحه 111-126

10.22084/rjhll.2019.19116.1930

ثمینه رازقی؛ فرهاد ساسانی؛ یحیی مدرسی تهرانی