نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
بررسی چگونگی درک زمان افعال در چهارچوب معناشناسی پیش فرض براساس نتایج به دست آمده از ردیابی چشمی

دوره 4، شماره 8، بهمن 1393، صفحه 81-99

نادر جهانگیری؛ سهیلا نوربخش بیدختی؛ حمیدرضا آقا محمدیان شعرباف